PEČUJEME
O VAŠE ZDRAVÍ,

U VÁS DOMA

Zajišťujeme péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v kterémkoliv stádiu jeho nemoci. Od běžných zdravotních výkonů přes komplexní péči o nesoběstačné a inkontinentní osoby, služby domácí dialýzy, umělé plicní ventilace až po péči o pacienta v poslední fázi jeho života.

PEČUJEME
O VAŠE ZDRAVÍ,

U VÁS DOMA

Zajišťujeme péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v kterémkoliv stádiu jeho nemoci. Od běžných zdravotních výkonů přes komplexní péči o nesoběstačné a inkontinentní osoby, služby domácí dialýzy, umělé plicní ventilace až po péči o pacienta v poslední fázi jeho života.

Zdravotní služby v domácím prostředí pacienta

kontrola
fyziologických funkcí

sledování
účinků léčby

aplikace
injekcí a inzulinu

infuzní
terapie

odběry krve
a biologického materiálu

rehabilitační
ošetřování

převazy ran
a proleženin

péče o pacienty
se stomiemi, katetry

aplikace parenterální
a enterální výživy

léčba bolesti
dle indikace lékaře

domácí
(peritoneální) dialýza

domácí umělá
plicní ventilace

paliativní péče v domácím prostředí, což při přiměřené součinnosti ošetřujícího lékaře pacienta de facto znamená domácí hospicovou péči

O nás

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na našich stránkách a zároveň děkujeme za Váš zájem. Hlavní činností naší agentury je poskytování domácí zdravotní péče, a to na základě „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ vydaného odborem zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.

Kromě zdravotních služeb poskytujeme i služby, které podporují naši hlavní činnost, a doufáme, že výsledkem této synergie činností bude spokojený klient.

Máte-li dotaz, připomínku nebo zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

Nebuďte na to sami

V případě, že váš příbuzný prodělal nějaké závažné onemocnění či úraz (infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, zlomeninu stehenní kosti apod.) a máte zájem o domácí péči, obraťte se na praktického či ošetřujícího lékaře, ti by vám měli pomoci s vybráním kvalitní agentury domácí péče. Nebo si můžete agenturu najít sami,

Ferdinand Polák
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nebuďte na to sami

Moderní koncept domácí péče byl zahájen roku 1859 Williamem Rathbonem z Liverpoolu. Filantrop přišel na myšlenku domácí péče v době, kdy jeho žena umírala na zhoubnou chorobu. Ve spolupráci se zakladatelkou moderního ošetřovatelství Florence Nightingalovou založil první školu pro sestry, kde poskytovaly ošetřovatelskou péči nemocným a potřebným lidem.

Národní centrum domácí péče ČR

Naše krédo…

Jsme přesvědčeni, že naší hlavní povinností je odpovědnost vůči pacientovi a jeho rodině. Ta může být naplněna obsahem pouze tehdy, když základem naší práce bude morální a profesní integrita našich spolupracovníků a výsledkem vysoce kvalitní péče o pacienty. Jsme toho názoru, že odborností, lidskostí a empatií může být zlepšena kvalita života lidí s akutním nebo chronickým onemocněním, tělesně nebo mentálně postižených a závislých na cizí pomoci.