Seznam výkonů a kódy

Seznam výkonů odbornosti 925

06311

Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

06313

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ I

30 min.

06315

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ II

45 min.

06317

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ III

60 min.

06318

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ IV

15 min.

06319

Fyzická asistence při poskytování domácí péče

06141

Provádění peritoneální dialýzy sestrou

06349

Signální kód
ošetřovatelská péče o pacienta
v terminálním stadiu

Materiálové kódy odbornosti 925

06321

Vyšetření stavu klienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

06323

Odběr biologického materiálu

06325

 Aplikace ordinované parenterální terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

06327

Ošetření stomií ​

06329

Lokální ošetření

06331

Klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů

06333

Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o, s.c, i.m , i.v, UV, ev.další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

06335

Nácvik a zaučování aplikace inzulinu